Her er 17 gode grunner til å velge IB!

 1. Godt, inspirerende og inkluderende læringsmiljø
 2. Du får være sammen med andre motiverte og faglig sterke elever
 3. Du får gode engelskkunnskaper. Pensumbøker på universiteter og høgskoler er stadig oftere på engelsk
 4. Du har færre fag, men større fordypning
 5. Utprega vitenskaplig tankegang med forskningsprosjekt i alle fag
 6. Vitenskaplig metode og vitenskapsfilosofi som eget fag
 7. Faglig høgt nivå, tydelige kompetansemål
 8. Større lærertetthet og mindre grupper
 9. Tilpasset og individuell oppfølging, tutorials/veiledning i alle fag
 10. Den beste forberedelsen til videre studier i Norge og i utlandet
 11. Mulighet for å ta fag på UiA samtidig
 12. Representere KKG og delta i ulike konkurranser
 13. Internasjonalt miljø og nye perspektiver
 14. CAS  (Creativity, Activity and Service) og TOK (Theory of Knowledge)
 15. Muligheter for deltaking på ulike aktiviteter i og utenfor skolen
 16. Eksamen ferdig rundt 17. mai
 17. Mange steder i verden koster IB-linja flere 100.000 kroner pr. år. På KKG får du samme tilbudet heilt gratis!
Til toppen