Forsering

Det er mulig å ta videregående skole på to år ved å ta IB. Da har du studiekompetanse og begynne rett på universiteter i Norge og i utlandet.

Forsering  - rett fra 10.klasse til IB

Krav fra 10.klasse:

  • Ha gode arbeidsvaner og resultater på ungdomsskolen.
  • Du må ha fullført og bestått to fag på vg1:
    • Matematikk 1T. Du tar faget som privatist, og det er en skriftlig eksamen.
    • Engelsk for vg1. Engelsk tar du også som privatist, og det er en muntlig og en skriftlig eksamen.

Du melder deg opp via www.agderfk.no/privatist. Rådgiveren på skolen din kan hjelpe deg med dette. Det er også mulig å ta matematikken nettbasert på https://digilaer.no/undervisningstilbud/teoretisk-matematikk-1t 

Slik søker du IB