Vi ligger sentralt plassert, langs busstraséen mellom UiA og sentrum.

Til toppen