Læringssti om IB på KKG

IB-koordinator, lærere og tidligere elever på KKG har laget flere læringsstier om IB som elever i vg1, elever på ungdomsskolene, foresatte, lærere og rådgivere kan bruke. Opplegget passer perfekt i faget utdanningsvalg.

IB kort oppsummert:

Det internasjonale IB-programmet på KKG er en variant av studiespesialisering. IB-programmet går over 2 år, og elevene begynner på IB i vg2. IB-programmet gir elevene faglige utfordringer. Elevene har 6 fag over 2 år, og det meste av undervisninga skjer på engelsk. IB forbereder elevene svært godt på videre studier og gir dem alt av studiemuligheter både i Norge og i utlandet.

Læringsstien:

Del 1 (Generelt om IB) av opplegget under er ment å vare 45 min, IB-highlights 10-12 min, men elever som er interesserte vil kunne bruke mye mer tid på å utforske IB-programmet ved å gå gjennom de andre læringsstiene. 
Men elevene får mye mer enn bare IB her. De får høre fra tidligere elever, se morsomme videoer, de blir litt kjent med Samordna opptak, hva språk- og realfagspoeng er og hvordan søke videre studier i Norge og i utlandet. De får tips fra en som arbeider med inntaket til Harvard, tips om ulike konkurranser, stipend, hvordan det er mulig å forsere – og en masse oppgaver underveis.

Gjennomføring:

Elevene trenger PC, headsett/øreplugger og tilgang til internett. Elevene kan arbeide i grupper eller individuelt.
Læringsstien er flere interaktive power pointer der elevene klikker seg gjennom opplegget. 
 
Vi har delt opplegget inn i flere deler som kan bli brukt på ulike tidspunkt i 9.- og 10. klasse: 

Presentasjoner i powerpoint

 1. Generelt om IB – for alle elevene
  Del 1 Generelt om IB (PPTX, 42 MB)
 2. Fag på IB
  1. Del 2A Fag på IB (PPTX, 21 MB)
  2. Del 2B Fag på IB (PPTX, 47 MB)
  3. Del 2C Fag på IB (PPTX, 42 MB)
 3. Pre IB, forsering og inntak – for alle elevene
  Del 3 Pre-IB, forsering og inntak (PPTX, 20 MB)
 4. Evaluering og eksamen på IB
  Del 4 Evaluering og eksamen på IB (PPTX, 18 MB)
 5. The Core – kjernen av IB
  Del 5 The Core - kjernen av IB (PPTX, 45 MB)
 6. Hva kan du gjøre etter IB/vgs? – for alle elevene
  Del 6 Hva kan du gjøre etter IB (PPTX, 46 MB)
 7. Konkurranser
  Del 7 Konkurranser (PPTX, 15 MB)
 8. IB i Norge og i utlandet – for de mest interesserte og de som vil på utveksling
  Del 8 IB i Norge og i utlandet (PPTX, 14 MB)
 9. Hvordan søke IB og Pre-IB – for alle elevene
  Del 9 Hvordan søke IB og Pre-IB (PPTX, 33 MB)

Presentasjoner i google-docs (starter automatisk)

 1. Del 1 Generelt om IB
 2. Del 2A Fag på IB
  Del 2B Fag på IB
  Del 2C Fag på IB
 3. Del 3 Pre-IB forsering og inntak
 4. Del 4 Evaluering og eksamen på IB
 5. Del 5 The Core - kjernen av IB
 6. Del 6 Hva kan du gjøre etter IB
 7. Del 7 Konkurranser
 8. Del 8 IB i Norge og utlandet
 9. Del 9 Hvordan søke IB og Pre-IB

Har du spørsmål som gjelder Pre-IB, IB, forsering eller videre studier, bare ta kontakt! Vi tar veldig gjerne imot elever som er interesserte i IB på hospitering i løpet av skoleåret og skreddersyr et opplegg til dem. 

Til toppen