Fag på IB

  – for deg som søker faglige utfordringer med en internasjonal profil.

IB er et tilbud på Vg2 og Vg3, og elevene har i Vg1 enten vært elev i Pre-IB-klassen eller i en ordinær klasse på Studiespesialisering. På IB (The International Baccalaureate Diploma Programme) foregår nesten all undervisning på engelsk. IB-programmet bygger på en utpreget vitenskapelig tankegang, og elevene har forskningsprosjekter i alle fag. Elevene har også vitenskapelig metode og vitenskapsfilosofi som eget fag, og forskningsvinklingen gjennomsyrer hele programmet. Ved bestått eksamen får eleven en ”International Baccalaureate” – en anerkjent internasjonal studenteksamen.

IB logo - Klikk for stort bildeIB logo

- På IB har vi det beste læringsmiljøet en kan få, og det er veldig godt samspill mellom lærere og elever. IB gir meg faglige utfordringer som også vil gi resultater videre i livet. 
Eivind Gloppestad Abrahamsen

Store valgmuligheter

Du velger selv ett fag fra hver av gruppene under:

  • Fagene skal være fordelt på humanistiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskaplige fag.
  • Du velger selv fagene som du følger i to år.
  • Du velger 3 fag på higher level (HL 5t/u) og 3 fag på standard level (SL 3t/u).

​På KKG foreslår vi følgende ulike fagpakker:

Du skal ha tre fag på HL og tre fag på SL.

Aktuelle lenker

IB.org Diploma programme

IB.org DP curriculum

KKG på IB.org

Norwegian IB schools on Facebook

KKG sin side på vilbli.no

Norwegian IB schools