Kristiansand Katedralskole Gimle

Skriftlig eksamen er ferdig - hva nå?

I dag, 2. juni, gjennomføres siste skriftlig eksamen. Noen elever har dessverre opplevd problemer med gjennomføringen, bl.a. med innlogging i norsk hovedmål. For mer informasjon om dispensasjon og annullering for eksamen 22. mai og ordinære regler, les mer på følgende lenke fra UDIR om dispensasjon og annullering.
For spørsmål, kontakt avdelingsleder for ditt trinn.

Klagefrister eksamenskarakter:

Fristen for å klage på eksamenskarakteren er 10 dager etter at eleven har fått vite, eller burde ha gjort seg kjent med, karakteren. 
Eksamenskarakterene blir synlig i VIS 22. juni. 
UDIR skriver:
«En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

  • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
  • Eleven bør rådføre seg med en lærer før hen klager
  • Eleven må levere klagen skriftlig
  • Eleven trenger ikke å begrunne klagen
  • Eleven må skrive under på klagen
  • Eleven skal levere klagen til skolen

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.» Mer om dette fra UDIR
Skjema for klage på eksamenskarakter

Klagefrister standpunktkarakter:

Alle standpunktkarakterer publiseres i VIS tirsdag 13. juni. 
For elever i Vg3 er hurtigklagefristen tre (3) dager etter at standpunkt er publisert, dvs 16. juni.
Ordinær klagefrist er 10 dager etter at standpunkt er publisert, dvs 23. juni. 
Klagenemnda vurderer bare formelle feil og tar ikke hensyn til saker der elever selv mener hen fortjener høyere karakter.
UDIR skriver: 
«Eleven 

  • har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. 
  • har også rett til å klage dersom eleven ikke har blitt vurdert i faget (vedtak om IV).
  • kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. 
  • eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.»

UDIR om klager på standpunktkarakter
Skjema for klage på standpunktskarakter.

Kunstig intelligens – chatrobot

Med kunstig intelligens – chatrobot har vi fått et verktøy som åpner for nye muligheter på godt og vondt. Skolen oppfordrer til å teste ut denne nye teknologien, da verktøyet kan ha en nytteverdi som oppslagsverk eller for å finne kilder. Som ved all ny teknologi kan det virke inn på hva slags vurderingspraksis lærerne legger opp til i de ulike fagene, men uansett form er det ikke akseptabelt å fuske i vurderingssituasjoner.

Frem til det eventuelt kommer nye presiseringer eller føringer fra skolen, Agder fylkeskommune eller Utdanningsdirektoratet, gjelder følgende presisering for KKG: 

Aktuelt og nyheter

Få med deg aktuelle saker som skjer på skolen via vår facebookside 

Hva skjer?

Til toppen