Vurdering og eksamen på IB

Vurdering

I løpet av skolegangen blir elevene evaluert av faglæreren sin i hvert enkelt fag etter regler gitt av og i nært samarbeid med IBO. Elevene får også forventa karakterer (predicted grades) i hvert fag, og disse skal bli rapportert inn til IBOs eksamenskontor. En del elever trenger også disse for å søke universiteter i utlandet. Elever med IB-diplom kan søke universiteter og høyere læresteder over heile verden.

Ved evalueringa av oppgaver både i løpet av skoletida og til eksamen, blir det lagt vekt på resonneringsevne og moden vurdering når karakterene skal fastsettes.

Mellom 20 og 30 % av den endelige karakteren i de ulike faga er det skolen som har ansvaret for (Internal assessment), og karakterene blir eventuelt justert av IBOs eksamenskontor når skolen sender inn oppgavesvara.

Bide av IB-elever som er ferdige med eksamen - Klikk for stort bildeIB graduation

Eksamen

Eksamen er på engelsk. Engelsk fagterminologi blir innøvd underveis ved bruk av engelske lærebøker og ved at oppgaver blir skrevet på engelsk. Til eksamen skal morsmålet oppgis, og ortografiske eller stilistiske feil skal ikke trekke ned karakteren - unntatt i faget engelsk.

Lærebøkene er på engelsk, og elevene låner bøker og kalkulator på skolen.

Eksamen blir holdt på de samme dagene i alle land på den nordlige halvkula, og eksamensplanen foreligger et år før. Eksamen blir avvikla i mai, elevene skal opp til eksamen i alle fag og eksamensresultatene kommer til skolen 5. juli. Elevene får tilgang til å se resultata sine et par dager etter. 

Du har mulighet til å ta eksamen inntil tre eksamenssesjoner. Ved retake betaler du eksamensavgifta selv, og skolen melder deg opp til eksamen. 

For å få vitnemål (IB-diplom) er krava: 

a) Bestått eksamen i alle 6 fag med ein minste poengsum på 24

b) Bestått Extended Essay

c) Bestått TOK (Theory of Knowlegde)

d) Godkjent dokumentasjon av CAS (Creativity, Activity and Service)

For å få studiekompetanse trengs 20 poeng (uten 2'ere). Kandidaten får da utstedt delvitnemål (IB certificate).

Du har mulighet til å ta eksamen på nytt inntil tre eksamenssesjoner. Da  betaler du i såfall eksamensavgifta selv, og skolen melder deg opp til eksamen. 

Lenker:

Samordna opptak om IB

IB exam schedule