Programfag

På KKG tilbyr vi en lang rekke programfag: 

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi: 

Programområde realfag:

Det er også mulig å velge et fag fra et tredje programområde

I tillegg til fellesfag (15 timer) velger du normalt tre programfag i vg2 og tre programfag i vg3. Hvert fag har 5 timer, tilsammen 15 timer. To av fagene må følges over to år for å gi en fordypning.

Dette må du vite når du velger programfag

Spør oss om programfag på studiespesialisering