Valg av programfag vg2 og vg3

Viktige retningslinjer for valg av programfag:

 • I Vg2 må du i tillegg til minimum 3 uketimer matematikk, velge 15t programfag
 • I Vg3 må du velge minimum 15 t programfag
 • Du må følge minimum 2 programfag fra samme programområde over 2 år (10 t + 10 t = 20 timer)
 • Du kan velge inntil 2 programfag fra annet programområde eller annet studieforberedende utdanningsprogram (5 t + 5 t = 10 timer)
 • Hvis du ikke hadde 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, må ett programfag i Vg3 erstattes av 2. fremmedspråk I+II.

Eksempel 1: Programområdet for realfag

Vg2: Matematikk R1, Fysikk 1, Kjemi 1, Teknologi og forskningslære 1
Vg3: Matematikk R2, Fysikk 2, Breddeidrett 1

Eksempel 2: Programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2: Matematikk 2P, Økonomistyring, Samfunnsøkonomi 1, Internasjonal engelsk
Vg3: Økonomi og ledelse, Samfunnsøkonomi 2, Samfunnsgeografi  

Det tas forbehold om at enkelte av fagene ikke kommer med i KKGs endelige fagtilbud fra høsten. Det er bl.a. avhengig av 

 • hvor mange elever som velger fagene.
 • Det kan også hende at du ikke får oppfylt ditt fagvalg fordi det er for mange som har valgt faget slik at det ikke er plass til alle. I slike tilfeller vil rangering av elever skje på grunnlag av inntakskarakterer til skoleåret.
 • Det kan også hende at ønske om en bestemt fagkombinasjon ikke lar seg oppfylle på grunn av kollisjon i timeplanen. Derfor må du også velge reservefag.

Klikk for stort bilde

Realfagspoeng og språkpoeng

Som elev kan du få totalt fire (4) ekstrapoeng for fordypning i språk og/eller realfag når karakterpoeng ved søking til høyere utdanning skal beregnes. Følgende programfag vil gi fordypningspoeng:

 • 0,5 poeng for hvert av følgende kurs:
  • biologi 1 og 2,
  • fysikk 1,
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2,
  • informasjonsteknologi 1 og 2,
  • kjemi 1 og 2,
  • matematikk S1, S2
  • matematikk R1 
  • programfag fremmedspråk nivå II
 • 1 poeng for hvert av følgende kurs:
  • fysikk 2,
  • matematikk R2
  • fremmedspråk nivå III

Utvekslingselever

Utvekslingselever og elever som har gått på andre skoler i utlandet og som nå søker seg til KKG bør levere skjema til skolen snarest etter 1. februar, enten til rådgiver eller servicetorget.
Skjemaet kan leveres skolen på kontakt@kkg.vgs.no

Aktuelle lenker

KKG oversikt over innholdet i fagene vi tilbyr

KKGs skolebrosjyre

Vilbli.no

UDIR - finn læreplan

Aktuelle skjema/dokumenter

Til toppen