Valg av programfag i vg2 og vg3

Viktige retningslinjer for valg av programfag:

 • I Vg2 må du i tillegg til minimum 3 uketimer matematikk, velge 15t programfag
 • I Vg3 må du velge minimum 15 t programfag
 • Du må følge minimum 2 programfag fra samme programområde over 2 år (10 t + 10 t = 20 timer)
 • Du kan velge inntil 2 programfag fra annet programområde eller annet studieforberedende utdanningsprogram (5 t + 5 t = 10 timer)
 • Hvis du ikke hadde 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, må ett programfag i Vg3 erstattes av 2. fremmedspråk I+II.

KKG oversikt overprogramfagene vi tilbyr

 

Liste over de valgfrie programfagene vi tilbyr - Klikk for stort bildeListe over de valgfrie programfagene vi tilbyr

Eksempel 1: Programområdet for realfag

Vg2: Matematikk R1, Fysikk 1, Kjemi 1, Teknologi og forskningslære 1
Vg3: Matematikk R2, Fysikk 2, Breddeidrett 1

Eksempel 2: Programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2: Matematikk 2P, Økonomistyring, Samfunnsøkonomi 1, Engelsk 1
Vg3: Økonomi og ledelse, Samfunnsøkonomi 2, Samfunnsgeografi  

Forbehold

Det tas forbehold om at enkelte av fagene ikke kommer med i KKGs endelige fagtilbud fra høsten. Det er bl.a. avhengig av hvor mange elever som velger fagene.

Det kan også hende at du ikke får oppfylt ditt fagvalg fordi det er for mange som har valgt faget slik at det ikke er plass til alle.

Det kan også hende at ønske om en bestemt fagkombinasjon ikke lar seg oppfylle på grunn av kollisjon i timeplanen. Derfor må du også velge reservefag.

Realfagspoeng og språkpoeng

Som elev kan du få totalt fire (4) ekstrapoeng for fordypning i språk og/eller realfag når karakterpoeng ved søking til høyere utdanning skal beregnes. Følgende programfag vil gi fordypningspoeng:

 • 0,5 poeng for hvert av følgende kurs:
  • Biologi 1 og 2,
  • Fysikk 1,
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2,
  • Informasjonsteknologi 1 og 2,
  • Kjemi 1 og 2,
  • Matematikk S1, S2
  • Matematikk R1 
  • Programfag fremmedspråk nivå II (spansk, tysk fransk)
  • Latin 1
 • 1 poeng for hvert av følgende kurs:
  • Fysikk 2,
  • Matematikk R2
  • Programfag fremmedspråk nivå III (spansk, tysk, fransk)

Utvekslingselever

Utvekslingselever og elever som har gått på andre skoler i utlandet og som nå søker seg til KKG bør levere skjema for valg av programfag til skolen snarest mulig, enten til rådgiver eller servicetorget. Skjemaet kan leveres skolen på kontakt@kkg.vgs.no 
Les mer om krav til godkjenning av utvekslingsår fra KKG her

Aktuelle lenker

Vilbli.no

UDIR - finn læreplan