Felles programfag

Dette er fag du må ha når du er elev på idrett.

I tillegg til de falgfrie programfagene ToppidrettBreddeidrett og Friluftsliv har elevene på Idrett følgende obligatoriske programfag: