Skolerute og timeplan

Oversikt over skoledagar, feriar og fridagar

Skolerute skoleåret 2022-2023:

 

Sjå kalenderen på forsida for meir detaljert info om det som skjer i løpet av skoleåret.
Fråværsreglane for vidaregåande skole set ei grense på ti prosent i kvart enkelt fag. Skolen rår elevar og føresette frå å søke permisjon frå skolen ut over dei oppsette fridagane og feriane i skoleruta. Les meir om fraværsreglene i videregåande skole.

  

Elevene finn timeplanen i sin VISMA-app


Timeplan for kveldsskolen 2022-23 finnes her

Aktuelt

Samlet skolerute for Agder fylkeskommune

Til toppen