Skolerute og timeplan

Oversikt over skoledagar, feriar og fridagar

Skolerute skoleåret 2021-2022:

Sjå kalenderen på forsida  for meir detaljert info om det som skjer i løpet av skoleåret.
Fråværsreglane for vidaregåande skole set ei grense på ti prosent i kvart enkelt fag. Skolen rår elevar og føresette frå å søke permisjon frå skolen ut over dei oppsette fridagane og feriane i skoleruta. Les meir om fraværsreglene i videregående skole.

Elevene finn timeplanen i sin VISMA-app
Timeplan for kveldsskolen er her.

Skolerute skoleåret 2022-2023:

 

Aktuelt

Samlet skolerute for Agder fylkeskommune

Til toppen