Visma InSchool

Agder fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system, hvilket er felles med alle andre offentlige videregående skoler i Norge.

Hva er Visma Inschool? 

Visma InSchool er et skoleadministrativt system som skal bidra til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for elever, foresatte og skolenes medarbeidere.

Introduksjonsvideo

Videoen under er 5 minutter lang, og går igjennom de viktigste funksjonene i Visma InSchool. Den gjør deg klar til å ta i bruk systemet.