Skolemiljø

Plan for elvenes skolemiljø

 Innhald

 1. Føremål med planen 
 2. Mål for skolemiljøarbeidet 
 3. Informasjonsplikt og klage 
 4. Førebyggende arbeid
 5. Aktivitetsplikta
 6. Aktivitetsplan 
 7. Mistanke om krenking frå ein tilsett
 8. Prosedyre
 9. Definisjonar og konsekvensar
 10. Seksuell trakassering
 11. Mobbing
 12. Det fysiske skolemiljøet
 13. Skolemiljøutval
 14. Evaluering og revisjon
 15. Årshjul for skolemiljøarbeid

Litteraturliste 
Vedlegg:
Meldeskjema 
Aktivitetsplan
Plan for elevenes skolemiljø (PDF, 357 kB)

 

Forsidebilde av plan for skolemiljø - Klikk for stort bilde

Meld fra om mobbing

Meldeskjema om skolemiljø (fra s. 20 i plan for elevene skolemiljø) (PDF, 27 kB)

Fysisk skolemiljø:

Et godt fysisk miljø er viktig for at du skal trives og ha det bra på skolen. Hvis det er noe ved skolemiljøet som gjør at du ikke har det bra, kan du varsle skolen om dette. 

Meld fra om avvik på fysisk skolemiljø

 

Skolemiljøutvalg