Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalet (SMU) arbeider for eit godt og trygt læringsmiljø.

Elever jobber på biblioteket - Klikk for stort bildePå biblioteket

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit SMU hvor elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen er representerte. 

SMU skal vere sett saman slik at representantane frå elevane får fleirtal. Skolemiljøutvalet har møte minimum to gonger pr. halvår.

Representantar i SMU skoleåret 2023-24 er:

 • Leiar: Andrea Waage
 • Sekretær: Kjersti Westergren
 • Elevrepresentanter:  
  1. Maria Aaby Ranneberg
  2. Pelle Justnæs
  3. Simon Morlandstø
  4. Yasir Abdirashid Mohamed
  5. Karoline Torkelsen-Bjerke
 • Representantar for tilsatte:
  1.  Siren Brandthus
  2. Anette Sætrum
 • Representanter frå leiinga
  1. Gunvor Birkeland
  2. Kjersti Westergren         
 • Observatør:
  1. Gonzalo Rojas

Møteplan

 • Møtes omlag 5 ganger pr år

Skoleutvalget /AMU

2 elevar

Aktuelle lenker

Barneombudet om skolemiljøutvalg