Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalet (SMU) arbeider for eit godt og trygt læringsmiljø.

Elever jobber på biblioteket - Klikk for stort bildePå biblioteket

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit SMU hvor elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen er representerte. 

SMU skal vere sett saman slik at representantane frå elevane får fleirtal. Skolemiljøutvalet har møte minimum to gonger pr. halvår.

Representantar i SMU skoleåret 2022-23 er:

 • Leiar: Casper Nordgård 3ST
 • Sekretær: Kjersti Westergren
 • Elevrepresentanter:  
  1. Casper Nordgård 3ST
  2.  Lotte Dovland 3ST
  3. Frida Halvorsen 1HO
  4. Cathrime Lifei Thibault (1ST)
  5. Sigrid Sørensen 2ID
  6. Andrea Waage 1S 
 • Representantar for tilsatte:
  1. Elsa Marit Knutsen
  2. Anette Sætrum
   • Vara: 
   1. Øyvind Gilje
   2. Kirsten Polenz 
 • Representanter frå leiinga
  1. Gunvor Birkeland
  2. Kjersti Westergren         
 • Observatør:
  1. Gonzalo Rojas

Møteplan

 • uke 44: Tirsdag 1. november
 • uke 50 Fredag 16. desember (utsatt til uke 2 9.januar)
 • uke 5: Torsdag 2. februar
 • uke 10: Tirsdag 7. mars
 • uke 15: Fredag 14. april

Møtene er 10.30-11.30

Skoleutvalget /AMU

2 elevar

Aktuelle lenker

Barneombudet om skolemiljøutvalg