Vg1 Helse og oppvekst

Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Da kan helse- og oppvekstfag være noe for deg!

Helse- og oppvekstfag er et yrkesfaglig utdanningsprogram der du blant annet
lærer om sammenheng mellom livsstil og helse, kroppens oppbygning og kosthold. Profesjonell yrkesutøvelse, sosial kompetanse og kommunikasjon er også viktige fokusområder. Både på Vg1 og Vg2 er du ute i praksis.

På Vg1 er fokuset å bli kjent med de ulike yrkesvalgene du har, og å prøve ut og øve på det du lærer om på skolen.

På Vg2, i Barne– og ungdomsarbeiderfag her på KKG, får du viktige erfaringer innen yrket du har valgt, og et godt grunnlag for å søke læreplass.

Du lærer:

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om hva det innebærer å være profesjonell yrkesutøver

Du bær være:

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli: 

 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. De to første årene går du på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Diplom for å være Livsgledeskole - Klikk for stort bildeKKG er Livsglede-skole

Arbeidssteder

 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Fellesfag på HO vg1

Du har 12 timer fellesfag og 23 timer programfag pr uke. Tilsammen 35 timer opplæring. 

Programfagene på HO vg1

Yrkesfaglig fordypning

Mulighetene etter Helse og oppvekstfag:

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmede arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Du kan velge mellom flere ulike fagutdanninger etter vg1: 

 • Barne- og ungdomsarbeiderfag (her på KKG)
 • Ambulansearbeiderfag 
 • Aktivitør
 • Helsearbeiderfag
 • Helseservicefag: apotektekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær
 • Hudpleie
 • Fotterapi 
 • Ortopediteknikk 
 • Portør

Mulighetene når man har fått yrkeskompetanse:

 • Fagskole: En kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Vg3 påbygning til generell studiekompetanse. Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. 

Yrkesfag med toppidrett

Du kan søke Yrkesfag med toppidrett på både Helse- og oppvekstfag og Salg, service og reiseliv.

Du søker ordinært inntak til Helse og oppvekstfag på VIGO. I tillegg sender du en epost til KKG om at du ønsker HO med toppidrett, informasjon om hvilken idrett du driver med, og legger ved dokumentasjon fra klubb eller krets. Inntakskriterier til HO med toppidrett er at du må være aktiv konkurranseutøver.  

Toppidrett utgjør 5 timer per uke. 5 timer av faget Yrkesfaglig fordypning byttes ut med 5 timer toppidrett. På vg1 er Yrkesfaglig fordypning 6 timer per uke. På vg2 utgjør Yrkesfaglig fordypning 9 timer per uke.
Her kan du lese mer om faget toppidrett.

Opplæringen i toppidrett foregår sammen med skolens øvrige toppidrettselever, 2 ganger pr uke. Resten av uken er du sammen med yrkesfagklassen din.    

 

Bilde som av plakat for yrkesfag med toppidrett - Klikk for stort bilde

  

Spør oss om helse- og oppveksfag

Aktuelle lenker:

Info om skoleplass