Rådgivertjenesten

Våre seks rådgivere - Klikk for stort bildeVåre rådgivere

Vi er behjelpelige med:
• valg av fag og fagkombinasjoner
• videre studier
utveksling
• tilrettelegging for elever med spesielle behov
• individuell veiledning

Ta kontakt med oss:

Vi er alle underlagt taushetsplikten. Du skal derfor føle deg trygg når tar opp ulike tema med oss. Det er du selv som bestemmer, i samråd med oss, hvilke andre samarbeidsparter vi må/skal kontakte for å skaffe riktig hjelp til deg.
Ta kontakt med din rådgiver hvis du vil avtale tid for samtale.

Viktige frister:

29. august: Søknad om busskort. Søknadskjema kan hentes og leveres i service torget. Inntaksbrevet, SMS, og/eller skolekortet fra i fjor kan benyttes som reisebevis til og med 16. september.
15. september: Oppmelding til særskilt, ny og utsatt eksamen. 
Utfylt skjema leveres servicetorget.
15. september: Oppmelding til skriftlig morsmålseksamen.
15. september: Privatister melder seg opp via Privatistweb. (Du kan ikke melde deg opp som privatist om du er ordinær elev i faget.)
15. november: Søknad lånekassa. Ved innlogging bruk MinID.
27. januar:  Innleveringsfrist for valg av programfag i Vg2.
27. januar: Innleveringsfrist for valg av programfag i Vg3.
31. januar: Søknad om avslutning av fag.
1. februar: Innleveringsfrist for valgfrie programfag idrett.
1. februar: Privatister melder seg opp via Privatistweb. (Du kan ikke melde deg opp som privatist om du er ordinær elev i faget.)
1. mars: Søknadsfrist videregående opplæring VIGO.
15. mars: Søknadsfrist Lånekassen
15. april: Søknadsfrist høyere utdanning.
1. juli: Samordna opptak, frist for ettersending av vitnemål.

Søknader uten endelig frist (men må leveres så fort som mulig):

  • Kroppsøving - legeattest fra de som vet de har plager som medfører stort fravær eller særskilt tilrettelegging. Meldingen leveres servicetorget/kontaktlærere.
  • Søknad m/dokumentasjon om fritak av fravær for elever med kronisk sykdom Jfr. forskrift til Opplæringsloven §-3-47.
  • Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen. Skjema leveres rådgiver.

Dette lurer ofte elever på 10.trinn på

Aktuelle lenker:

VIGO

Samordna opptak til høyere utdanning i Norge

VilBli.no

ANSA.no for studier i utlandet

Lånekassen

Privatistportalen

Samordna opptak for høyrere utdanning i Norge

Folkehøyskolene

Utdanning.no

Utdanningsdirektoratet om videregående

​Ytterligere informasjon for elever finnes på It’s learning.
Det understrekes at rådgiverne har taushetsplikt.