Valg av språk i vg1

På KKG kan du velge mellom fransk, tysk, spansk og kinesisk.
Vi tilbyr i utgangspunktet språkene i både nivå I (nybegynner) og nivå II (fortsettelse fra ungdomsskolen)*. I tillegg oppfordrer vi elever til å velge nivå III hos oss i vg3

Felles for språkfagene er: 

 • Alle elever som har valgt studieforberedende utdanningsprogram, og som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, skal ha fremmedspråk som fellesfag i to år (vg1 og vg2). Dette kommer i tillegg til engelsk.
 • Elever om IKKE hadde fremmedspråk på ungdomsskolen må ha språk i tre år (vg1, vg2 og vg3). På KKG tilbyr vi bare tysk til disse.
 • I alle språkfagene skal du lære å både snakke og skrive på målspråket. Dessuten er kulturkunnskap en veldig viktig del av faget. Det betyr at vi har veldig variert undervisning.

KKGs språktrapp

Du som hadde fremmedspråk på ungdomskolen har to valg:

1. Bytte språk fra det du hadde på ungdomsskolen. Fordelene er at det:

 • gir en mulighet til å få en innføring i å snakke, lese, skrive og forstå et nytt språk
 • mulighet for å velge et språk som passer bedre med ny interesse
 • Du må ha nivå I i vg1 og vg2. 

2. Fortsette med språket du hadde på ungdomsskolen. Anbefales. Fordelene er at det:

 • gir stor mulighet til å bli enda flinkere til å snakke, lese, skrive og forstå språket du allerede har begynt på
 • bedre mulighet for studietur til utlandet både på KKG og som student på universitet/høgskoler
 • gir deg gode språkkunnskaper som er attraktivt i mange yrker! – også i Kristiansand
 • Du må ha nivå II i vg1 og vg2, men har mulighet til å kunen fortsette til nivå III i vg3

Du som ikke hadde fremmedspråk på ungdomskolen:

Dersom du IKKE hadde fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i alle tre årene på videregående. Det heter "nivå I+II" for du tar både nivå I og nivå II på tre år. På KKG tilbyr vi bare tysk I+II.

Å velge nivå III i vg3 har i tillegg følgende fordeler:

Elever som har fulgt nivå II i vg1 og vg2 kan velge nivå III i vg3. Dette gir, i tillegg til endra bedre fagkunnskaper, følgende fordeler:

 • Elever som velger nivå III får 1 ekstra poeng på vitnemålet 
 • Nivå III gir en fordypning innen programområdet for Språk Samfunn og Økonomi. Det kan være gunstig med tanke på valg av andre programfag.
 • Nivå III har to karakterer (muntlig og skriftlig) som kan være med å gi bedre uttelling på vitnemålet.

Du kan velge mellom:

Annet morsmål?

Har du et annet morsmål enn norsk, tysk, fransk, spansk og kinesisk? feks. Somali, Arabisk, Vietnamesisk, Albansk eller Islandsk? Da kan du ta morsmålet ditt som privatist (eksamen i både muntlig og skriftlig) på høsten i vg1. Dersom du består eksamen får du fritak for undervisning i 2. fremmedspråk og kan bruke 4t/uken på f.eks. lekser i andre fag. Oppmelding til privatisteksamen har frist 15. september. 

 • Elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen og tar morsmål nivå III får 1 poeng for nivå III og 0,5poeng for (implisit underliggende) nivå II, tilsammen 1.5 poeng.
 • Nivå III morsmål gir en fordypning innen programområdet for Språk Samfunn og Økonomi. Det kan være gunstig med tanke på valg av andre programfag.
 • Elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen velger PSPxxxx nivå II for da får de det registrert som et programfag.
 • Elever som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen velger FSPxxxx nivå II for da får de det registrert som et fellesfag.
 • Elevene må selv melde seg opp i BÅDE muntlig og skriftlig på nett og betale samtidig ved påmelding.

* Det er forbehold om nok søkere. Dersom det er få som søker et språk/nivå må skolen vurdere om det kan settes i gang.

Aktuelle lenker:

Er du fremdeles usikker på hvilket fremmedspråk du skal velge?
Se mer om hvert språk på sprakvalg.no

Til toppen