Valg av språk i vg1

På KKG kan du velge mellom fransk, tysk, spansk og kinesisk.
Vi tilbyr i utgangspunktet språkene i både nivå I (nybegynner) og nivå II (fortsettelse fra ungdomsskolen)*. I tillegg oppfordrer vi elever til å velge nivå III hos oss i vg3.

Felles for språkfagene er: 

 • Alle elever som har valgt studieforberedende utdanningsprogram, og som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, skal ha fremmedspråk som fellesfag i to år (vg1 og vg2). Dette kommer i tillegg til engelsk.
 • Elever om IKKE hadde fremmedspråk på ungdomsskolen må ha språk i tre år (vg1, vg2 og vg3). På KKG tilbyr vi bare tysk til disse.
 • I alle språkfagene skal du lære å både snakke og skrive på målspråket. Dessuten er kulturkunnskap en veldig viktig del av faget. Det betyr at vi har veldig variert undervisning.
Bildet lister opp mange fordeler ved å kunne fremmedspråk - Klikk for stort bildeDet er mange fordeler ved å kunne fremmedspråk
Bilde av en trapp på skolen - Klikk for stort bildeKKGs språktrapp

Du som hadde fremmedspråk på ungdomskolen har to valg:

1. Bytte språk fra det du hadde på ungdomsskolen. Fordelene er at det:

 • gir en mulighet til å få en innføring i å snakke, lese, skrive og forstå et nytt språk
 • mulighet for å velge et språk som passer bedre med ny interesse
 • Du må ha nivå I i vg1 og vg2. 

2. Fortsette med språket du hadde på ungdomsskolen. Anbefales. Fordelene er at det:

 • gir stor mulighet til å bli enda flinkere til å snakke, lese, skrive og forstå språket du allerede har begynt på
 • bedre mulighet for studietur til utlandet både på KKG og som student på universitet/høgskoler
 • gir deg gode språkkunnskaper som er attraktivt i mange yrker! – også i Kristiansand
 • Du må ha nivå II i vg1 og vg2, men har mulighet til å kunen fortsette til nivå III i vg3

Du som ikke hadde fremmedspråk på ungdomskolen:

Dersom du IKKE hadde fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i alle tre årene på videregående. Det heter "nivå I+II" for du tar både nivå I og nivå II på tre år. På KKG tilbyr vi bare tysk I+II.

Å velge nivå III i vg3 har i tillegg følgende fordeler:

Elever som har fulgt nivå II i vg1 og vg2 kan velge nivå III i vg3. Dette gir, i tillegg til endra bedre fagkunnskaper, følgende fordeler:

 • Elever som velger nivå III får 1 ekstra poeng på vitnemålet (ordingen kan bli avviklet nasjonalt fra og med høsten 2024)
 • Nivå III gir en fordypning innen programområdet for Språk Samfunn og Økonomi. Det kan være gunstig med tanke på valg av andre programfag.
 • Nivå III har to karakterer (muntlig og skriftlig) som kan være med å gi bedre uttelling på vitnemålet.

Du kan velge mellom:

​Annet morsmål?

Har du et annet morsmål enn norsk, tysk, fransk, spansk og kinesisk? feks. Somali, Arabisk, Vietnamesisk, Albansk eller Islandsk? Da kan du ta morsmålet ditt som privatist (eksamen i både muntlig og skriftlig) på høsten i vg1. Dersom du består eksamen får du fritak for undervisning i 2. fremmedspråk og kan bruke 4t/uken på f.eks. lekser i andre fag. Oppmelding til privatisteksamen har frist 15. september. 

 • Elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen og tar morsmål nivå III får 1 poeng for nivå III og 0,5poeng for (implisit underliggende) nivå II, tilsammen 1.5 poeng.
 • Nivå III morsmål gir en fordypning innen programområdet for Språk Samfunn og Økonomi. Det kan være gunstig med tanke på valg av andre programfag.
 • Elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen velger minimum PSPxxxx nivå II for da får de det registrert som et programfag.
 • Elever som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen velger minimum FSPxxxx nivå II for da får de det registrert som et fellesfag.
 • Elevene må selv melde seg opp i BÅDE muntlig og skriftlig på nett og betale samtidig ved påmelding.

* Det er forbehold om nok søkere. Dersom det er få som søker et språk/nivå må skolen vurdere om det kan settes i gang.

Aktuelle lenker:

Er du fremdeles usikker på hvilket fremmedspråk du skal velge?
Se mer om hvert språk på sprakvalg.no