Valg av språk i vg1

På KKG kan du velge mellom fransk, tysk, spansk og kinesisk.
Vi tilbyr i utgangspunktet språkene i både nivå I (nybegynner) og nivå II (fortsettelse fra ungdomsskolen)*

Felles for språkfagene er: 

  • Alle elever som har valgt studieforberedende utdanningsprogram, og som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, skal ha fremmedspråk (i tillegg til engelsk) som fellesfag i to år (vg1 og vg2). Elever om ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen må ha språk i tre år (vg1, vg2 og vg3). På KKG tilbyr vi bare tysk til disse.
  • I alle språkfagene skal du lære å både snakke og skrive på målspråket. Dessuten er kulturkunnskap en veldig viktig del av faget. Det betyr at vi har veldig variert undervisning.

KKGs språktrapp

Du har følgende valg:

1. Bytte språk fra det du hadde på ungdomsskolen. Fordelene er at det:

  • gir en mulighet til å få en innføring i å snakke, lese, skrive og forstå et nytt språk
  • mulighet for å velge et språk som passer bedre med ny interesse

2. Vi anbefaler i utgangspunktet at du fortsetter med språket du hadde på ungdomsskolen. Fordelene er at det:

  • gir stor mulighet til å bli enda flinkere til å snakke, lese, skrive og forstå språket du har begynt på
  • bedre mulighet for studietur til utlandet både på KKG og som student på universitet/høgskoler
  • gir deg ekstra poeng på vitnemålet om du fortsetter med språk i vg3
  • gir deg gode språkkunnskaper som er attraktivt i mange yrker! – også i Kristiansand

Dersom du IKKE hadde fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i alle tre årene på videregående. Det heter "nivå I+II". På KKG tilbyr vi bare tysk I+II.

Du kan velge mellom:

Annet morsmål?

Har du et annet morsmål enn norsk, tysk, fransk, spansk og kinesisk? feks. Somali, Arabisk, Vietnamesisk, Albansk eller Islandsk? Da kan du ta morsmålet ditt som privatist (eksamen i både muntlig og skriftlig) på høsten i vg1. Dersom du består eksamen får du fritak for undervisning i 2. fremmedspråk og kan bruke 4t/uken på f.eks. lekser i andre fag. Oppmelding til privatisteksamen har frist 15. september. 
 

* Det er forbehold om nok søkere. Dersom det er få som søker et språk/nivå må skolen vurdere om det kan settes i gang.

Aktuelle lenker:

Er du fremdeles usikker på hvilket fremmedspråk du skal velge?
Se mer om hvert språk på sprakvalg.no

Til toppen