Samfunnsforskerlinja

Gir deg en solid ballast til videre studier innen samfunnsfaga. Samfunnsfaga er det største fagområdet innen studiespesialisering på KKG.

Elever vinner priser i Eilert Sundt konkurransen 2023 - Klikk for stort bildeElever vinner priser i Eilert Sundt konkurransen 2023

Samfunnsforskerlinja er studiespesialisering der du får mange samfunnsfag.

De som begynner på samfunnsforskerlinja kommer i samme klasse. Første året får du programfaget sosiologi og sosialantropologi (5 timer) i tillegg til de vanlige fagene på vg1 studiespesialisering. 

Elever deltar årlig i FN-rollespill. (bilde fra 2018) - Klikk for stort bildeElever deltar årlig i FN-rollespill. (bilde fra 2018)

​Fag på samfunnsforskerlinga: 

Vg1: 35 timer

 • Studiespesialisering fellesfag, 30 uke timer
 • Sosiologi og sosialantropologi, 5 uketimer (programfag)

Vg2: 30-32 timer

 • Studiespesialisering fellesfag, 15-17 uketimer
 • Psykologi 1, 5 uketimer
 • Samfunnsgeografi, 5 uketimer
 • Rettslære 1, historie og filosofi 1 eller engelsk 1, 5 uketimer

Vg3: 25/30/35 timer

 • Studiespesialisering fellesfag, 15 uketimer
 • Psykologi 2, 5 uketimer
 • Sosialkunnskap, 5 uketimer
 • Valgfritt: Politikk og menneskerettigheter, rettslære 2, historie og filosofi 2 eller et annet programfag og/eller et fag på UiA, 5 uketimer

Hvorfor velge samfunnsforskerlinja: 

 1. KKG har et veldig bredt fagtilbud innenfor samfunnsfaga, og du vil få ei solid fordypning og et veldig godt grunnlag for videre studier og samfunnsforskning.
 2. Du kan ta opptil 7 samfunnsfaglige programfag i tillegg til at du i vg3 kan få mulighet til å forsere gjennom å ta studiepoeng på UiA.
 3. Du vil oppleve mer sammenheng mellom samfunnsfaga ved at vi jobber mer tverrfaglig og har et tettere samarbeid. 
 4. Du får færre lærere og elever å forholde deg til, da dere vil ha de fleste timene i samme gruppe.
 5. Du vil oppleve at der er stort handlingsrom og nært samarbeid mellom et lærerteam på 4-5 lærere som har de fleste timene og faga.
 6. Du vil se positiv effekt av at elever og lærere bygger et sterkt klassemiljø og et godt læringsmiljø gjennom samme klasse i tre år

Som elev ved denne linja får du:

 • Være samlet i en klasse i tre år og dermed få færre lærere og elever å forholde deg til. 
 • Tilbud om å delta på flere arrangementer som gir deg verdifull innsikt i hva samfunnsfaga handler om. 
 • Delta i konkurranser gjennom fagdager, tverrfaglig samarbeid og dybdelæring; for eksempel Eilert Sundt-prisen, Holbergprisen og Fritt ords pris. 
 • Mulighet til å representere KKG både i Norge og i utlandet; for eksempel på EYP (European Youth Parliament) og FN-rollespill. 
 • Delta på Debatten (elevene på KKGs diskusjonsforum) og filosofisk kafè.
 • Nyte godt av samarbeid med UiA og FN-sambandet og forberede deg til videre studier.
 • Mer tid til fokus på metodelære, statistikk, kildebruk og kildekritikk.

Slik søker du:

Alle som skal begynne på vg1 studiespesialisering kan søke opptak til samfunnsforskerlinja.

Når du har fått melding fra VIGO om opptak i begynnelsen av juli, vil du få sms fra KKG om søknad til linja.

Søknadsfrist til samfunnsforskerlinja er 10. august, og du får svar på søknaden ved skolestart.  Oppstart av tilbudet forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

Elever deltar på European youth parliament - Klikk for stort bildeElever deltar på European youth parliament

Aktuelle lenker

UNG-ordninga
Eilert Sundt-prisen
Vinnere av Eilert Sundt prisen 2023

Spør oss om samfunnsforskerlinja