Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon

Etter vg1 kan du velge vg2 Service, sikkerhet og administrasjon, som gir det kompetansen du trenger for mange ulike jobber innen sikkerhet og administrasjon.

Kommunikasjon, service, sikkerhet, beredskap, drift og bærekraftig utvikling er viktige fagbegreper og sier litt om hva du lærer. Undervisningen praktisk, teoretisk og yrkesrettet.

Du har praksis i bedrift en dag i uken, og skole resten av uken. I tillegg til klasseromsundervisning består skolehverdagen av ulike bedriftsbesøk, med et spesielt blikk på sikkerhet og administrasjon.

Med fagbrev i sikkerhet kan du jobbe som vekter. Flere store sikkerhetsfirmaer tar inn lærlinger hvor du jobber som vekter på flyplasser og jernbanestasjoner, eller på store kjøpesentre eller i spennede bedrifter.

Med fagbrev i service og administrasjon er du interessert i service, og ønsker å hjelpe kolleger til å gjøre en god jobb. Yrkestittelen er administrasjonskoordinator. Du kan arbeider med administrasjon for eksempel på kontor eller i servicetorg.

Fagene på Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon

Fellesfag 9 timer i uke

  • 4t norsk
  • 3t samfunnskunnskap
  • 2t kroppsøving

Programfag 17 timer i uka

  • 6t administrasjon og bærekraftig drift
  • 6t kommunikasjon og yrkesutøvelse
  • 5t sikkerhet

Praksis 9 timer i uka

  • 9t yrkesfaglig fordypning

Aktuelle lenker