Grunnkompetanse SSR

Opplæringens målsetting er jobbkompetanse innen salgs- service og reiselivsnæringen.

Du søker om inntak til ordinær Vg1 Salg, service og reiseliv innen 1. februar, og legger ved skjema for tilleggsopplysninger. (Før 2020 søkte du på egne inntak på såkalte «AT» utdanninger.) 

Søknader behandles fortløpende, og du får skoleplass i løpet av våren. 
Skolen kontakter deg og avtaler møte i god tid for sommeren. På møtet legger vi en plan for det neste skoleåret. 

Aktuelle lenker:

VIGO.no

Vilbli.no - Grunnkompetanse

Skjema for tillegsopplysninger hos vilbli.no