Søknad om tilleggspoeng ved opptak til Vg1 idrettsfag

Inntak til idrettsfag baserer seg på samme måte som for andre programområder, karakterer fra ungdomsskolen. Søkere kan på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier), søke om tilleggspoeng. Søkere som ønsker tilleggspoeng må sende dokumentasjon fra idrettskrets, som bekrefter forholdet, til skolen. 

Kriterier for å få tilleggspoeng

Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av om elever skal gis tilleggspoeng ved søknad til VG1 Idrett på KKG:

 1. Idrettslige kriterier:
  1. Du må velge toppidrett på VG1
  2. Du må kunne vise til idrettslige prestasjoner på høyt nivå (fortrinnsvis regionalt eller nasjonalt nivå)
 2. Konkurransepoeng:
  1. Du må ha minimum 3,6 i karaktersnitt fra ungdomsskolen.

Andre kriterier

Skolens inntakskomite foretar en samlet vurdering av hvilke søkere som skal gis tilleggspoeng og rangerer disse søkerne.

Følgende vedlegg må sendes på epost til Vegard Witzøe:

 1. Kopi av ordinær søknad i Vigo
 2. Karakterutskrift fra 1.termin i 10. klasse
 3. Bekreftelse på idrettslige meritter (f.eks resultatliste, landslagsuttak)

Uten disse vedleggene vurderes ikke søknaden. 

Søknadsfrist 15. mars