Yrkesfaglig fordypning

Alle elever som går på yrkesfag, har yrkesfaglig fordypning. Dette gir deg mulighet for å prøve ulike lærefag.

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er en viktig del av opplæringen på yrkesfaglige utdanningsprogram. I YFF veksler du mellom opplæring på skolen og opplæring i arbeidslivet, og du får mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag. Du får utdannings- og yrkesveiledning, HMS-opplæring og opplæring i læreplanmål hentet fra ulike Vg3-læreplaner.

Sammen med læreren din skal du utarbeide din egen plan, og grunnlaget for vurdering er din måloppnåelse innenfor de læreplanmålene du skal jobbe med. Det er læreren som setter standpunktkarakter, i samarbeid med den bedriften du har vært utplassert i.

Du finner mer informasjon om YFF under det enkelte programområdet.