Grunnkompetanse HO

Opplæringens målsetting er jobbkompetanse innen barne- og ungdomsarbeid. 

Du søker om inntak til ordinær Vg1 Helse- og oppvekstfag innen 1. februar, og legger ved skjema for tilleggsopplysninger. (Før 2020 søkte du på egne inntak på såkalte «AT» utdanninger.)

Søknader behandles fortløpende, og du får skoleplass i løpet av våren. 
Skolen kontakter deg og avtaler møte i god tid for sommeren. På møtet legger vi en plan for det neste skoleåret.

Aktuelle lenker:

VIGO.no

Vilbli.no - Grunnkompetanse

Skjema for tilleggsopplysninger hos vilbli.no