Visjon og verdier

Våre kjerneverdier er Kunnskap Kultur Glede.

Vår visjon er "Der du vokser som menneske"

Visjonen vår indikerer et ønske om at du skal utvikle deg både faglig, personlig
og sosialt mens du er hos oss, enten du er elev eller ansatt. 
KUNNSKAP—KULTUR—GLEDE er verdier vi ønsker at skolen skal assosieres med.

Kunnskap Kultur Glede

KUNNSKAP — På KKG kan du forvente høy faglig og pedagogisk fokus og kvalitet på opplæringen, noe som gir deg et godt utgangspunkt for å lære. Internasjonaliseringsarbeid og samarbeid med næringsliv og idrettsklubber er en del av skolens virksomhet.

KULTUR — Skolens kulturarv er vi stolte av. Beatkunst fra Wennesland-samlingen og annen kunst preger rom og korridorer. Den historiske boksamlingen og merkantilt museum er andre kulturskatter. På KKG finner du også aktive råd og utvalg som deltar i utvikling av skolen. Innslag av musikk, dans og drama på tvers av elevgruppene, er andre kulturelle tiltak ved KKG.

GLEDE — På KKG har du en rett til å ha det bra og trives. Det mener vi å gjøre ved å fokusere på å skape gode læringsmiljø, både i og utenfor klasserommet. Skolens elevkantine og bibliotek brukes i dag som sosialt samlingssted, men er også et populært sted for individuelt arbeid og samarbeid.

Til toppen