Skolens historie

Kristiansand Katedralskole Gimle ble etablert i 2007 da Kristiansand Katedralskole og Gimle videregående skole ble slått sammen. De to skolene hadde hver for seg en lang historie og har betydd mye for landsdelens nærings-, samfunns- og kulturliv.
I dag har KKG 1500 elever på dagtid. I tillegg er det omlag 100 elever her på kveldsskolen.

Kristiansand katedralskoles historie

bilde av fasaden op Latinskolen i Kristiansand sentrum - Klikk for stort bildeLatinskolen, like ved Domkirken

Kong Christian IV av Danmark-Norge ba i 1642 Lensherre Palle Rosenkrantz om å anlegge en latinsk skole i Christianssand, som hadde fått bystatus året før. Når skolen ble bygget er usikkert, men det er enighet om at det fantes en skole i 1651. Den første rektor ved Schola Christiansandiensi het Jens Hanssøn Allesløv og var også kapellan i Trefoldighetskirken som ble bygget i 1646. Skolen ble anlagt like ved kirken, hvor den lå helt til den ble flyttet til Gimlemoen over 300 år senere.

Latinskolen hadde som oppgave å utdanne prester og forberede borgerskapets sønner til studier ved universitetet i København. Den 20. november 1686 ble katedralskoleprivilegiene overført fra Stavanger til Kristiansand, og skolen fikk da navnet Christianssand Katedralskole.

Opprinnelig lå skolebygningen i Gyllenløvesgate, vis a vis Domkirken. I 1736 ble det oppført en ny skolebygning her som også inneholdt borgerskole og almueskole. Skolens bibliotek ble grunnlagt i 1775, og var byens eneste offentlige bibliotek frem til Folkebiblioteket ble opprettet i 1915. KKGs historiske boksamling stammer i stor grad fra dette biblioteket. I 1866 ble Gymnasiesamfunnet Idun stiftet. Begrepet latinskole ble i 1869 erstattet av Gymnasium.

Den siste skolebygningen i kvadraturen ble oppført i Kirkegaten 1878, vegg i vegg med den gamle latinerskolen. På 1960-tallet var kapasiteten sprengt og i 1974 flyttet skolen til nytt bygg på Oddemarka, der KKG ligger i dag. Latin ble undervist som fag på skolen frem til 1980-tallet.

Gimle videregående skoles historie

I 1879 ble det opprettet en teknisk aftenskole med to handelsklasser i Kristiansand. Det ble i 1909 opprettet en kommunal handelsskole som også hadde kurser i språk og stenografi. I 1921 ble Kristiansand Handelsgymnasium og handelsskole etablert og skolen flyttet inn i et flott nybygg i Kirkegaten 1A.

Det ble etablert nytt skolebygg på Gimle høsten 1970, da overgangen fra toårig handelsgymnasium til 3-årig økonomisk gymnas stilte krav til mer plass. I mange år fikk elevene her muligheten til å velge fag som samfunnsøkonomi, rettslære, regnskap og markedsføring. Skolen skiftet etter hvert navn til Gimle videregående skole, og fikk blant annet idrettslinje. Skolen var tidlig ute med overgangen til EDB (elektronisk databehandling, nå IT).

Helt frem til 2007 hadde de to skolen delt skolegård, omkranset av Oddernes kirke, av den flotte Gimle gård, og først Krigsskolen på Gimlemoen og senere UiA. I dette området, Oddernes, har det vært bosetning siden steinalderen. Byens eldste bygning, Oddernes kirke, er bygget på 1100-tallet, og er trolig grunnlagt av Øyvind, gudsønn til Olav den hellige.

Kristiansand Katedralskole Gimles historie

Bilde av fasaden på dagens skolebygg.  - Klikk for stort bildeDagens fasade på KKG.

 Fra 2003 hadde det ligget i planene til Fylkeskommunen at de to skolene skulle slås sammen. I 2006 ble det endelig vedtatt i Fylkestinget og i 2007 ble skolene slått sammen administrativt. Sammenslåingsprosessen var fullendt da nybygget, som gjør at man kan gå tørrskodd mellom de to skolebygningene fra 1970-tallet, ble åpnet høsten 2010.

Bygget er tegnet av arkitektkontoret CEBRA fra Århus, og prosjektet fikk navnet Krysset. Nybygget inneholder foruten en stor elevkantine, også servicetorg, auditorium og bibliotek. I samme omgang ble de to gamle bygningene betydelig renovert. Blant annet ble hele det gamle digitale nettverket byttet ut og skolen fikk nytt inneklimaanlegg.

Våren 2010 fikk KKG autorisasjon som IB Diploma Programme-skole, som den eneste i Vest-Agder, og startet opp undervisning høsten samme år med et kull på 25 elever i Vg2, og høsten 2012 ble det også startet opp kurs i kinesisk på både på Vg1- og Vg3-nivå.

Kilder:

Friis, Jakob (1941). Kristiansand gjennom 300 år : noen hovedlinjer i byens utvikling.

Sandvik, Pål (2000). Kristiansands historie : 1945-1999.

Peersen, Erik m.fl (1990). Oddernes kirke gjennom 900 år.

Dronefilm øverst. (2019) André Hope, Trondheim