Skolens tilleggsregler

Ordensreglementet er felles for alle skolene, men § 10 Skolens tilleggsregler og tilleggsregler for spesielle områder. 
Skoleutvalget ved den enkelte skolen kan utarbeide egne tilleggsregler for spesielle forhold som ikke dekkes av ordensreglementet eller andre felles regler gitt av departementet eller fylkeskommunen.

Kunstig intelligens – chatrobot

Med kunstig intelligens – chatrobot har vi fått et verktøy som åpner for nye muligheter på godt og vondt. Skolen oppfordrer til å teste ut denne nye teknologien, da verktøyet kan ha en nytteverdi som oppslagsverk eller for å finne kilder. Som ved all ny teknologi kan det virke inn på hva slags vurderingspraksis lærerne legger opp til i de ulike fagene, men uansett form er det ikke akseptabelt å fuske i vurderingssituasjoner.

Frem til det eventuelt kommer nye presiseringer eller føringer fra skolen, Agder fylkeskommune eller Utdanningsdirektoratet, gjelder følgende presisering for KKG: 

Bruk og behandling av IKT-utstyr er regulert i et eget IKT-reglement. Brudd på IKT-reglementet følges opp etter bestemmelsen i ordensreglementet § 7.

Andre reglement 

Fraværsreglement