Makkerskap på KKG

Kollegialt samarbeid i et godt og trygt læringsmiljø.

Når du begynner i vg1 på KKG blir du automatisk med på en makkerordning. Makkerskapene og makkergruppene er utgangspunktet for faglig og sosialpedagogisk arbeid i klassen. 

Makkerpar

Fordi 

 • eleven skal oppleve at KKG er en inkluderende skole for alle.
 • alle får bidra positivt inn i felleskapet
 • det skaper en myk overgang fra ungdomstrinn til vgs  
 • elevene raskt blir kjent med flere i klassen 
 • det motvirker ensomhet og utenforskap 
 • det skaper et tett og trygt klassemiljø tidlig 
 • det skaper gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket 
 • det øker elevenes sosiale kompetanse 

Slik gjør vi det 

 • Klassen deles inn i par (makkerpar) fra første dag 
 • Hvert makkerpar inngår i en gruppe med et annet makkerpar - og utgjør en makkergruppe
 • Makkerparene og – gruppene holder sammen i tre uker  
 • Makkerperioden varer i minst 9 uker,
 • Alle lærerne i klassen er med på ordningen. Progframfagsgruppene i vg2 ST er også med på makkerskap

I praksis:

 • Makkere sitter ved siden av hverandre i klasserommet i alle fag hvor det er hel klasse.
 • Makkere hilser på hverandre når de treffes, spør hverandre om hvordan helgen har vært.
 • Makkere er oppmerksomme på om den andre trives. Har makkeren noen å være sammen med i friminuttene? Dersom eleven er bekymret for sin makker skal han/hun henvende seg til en lærer.
 • Makkere eller makkergrupper jobber sammen ved samarbeid i timen, og kan samarbeide om leksene. 
 • Makkere er ansvarlige for å ta notater eller gi videre utdelte ark til hverandre hvis en er borte i timen.

Elevene som er med å dette i år melder tilbake at de er veldig fornøyd med å få være med på en slik makkerordning.

Aktuelle lenker

Viken VIP-makkerskap

Til toppen