IT-hjelp

Dersom du trenger hjelp med PC, tilkobling eller noe annet kan du kontakt med IT-avdelingen.

Problemer med innlogging? Prøv å skifte passord:

Support? Kontakt oss i følgende rekkefølge:

  1. Skranke
    Oppmøte i skranke for teknisk hjelp med PC.
    Skranken er åpent daglig mellom 08:00 og 15:00 (lukket mellom 10:50 og 11:20). Vår resepsjon er i 1.et. i bygg 3.
  2. Epost-support
    support@kkg.vgs.no

Telefonvakt ved hastesaker
90 94 82 58 Daglig fra 08:00 til 15:30 (også i lunsjen

Forøvrig:

Support IT-tjenester: brukerstotte@ikt-agder.no

IKT-Agder

Det er også mulig å be om support via IKT-Agder sin nettside og registrer henvendelse der. 

Support IKT-Agder

Aktuelle lenker: 

Informasjon fra Agder fylkeskommune om elev-PC