Elevrådet

Elevrådsarbeid er en viktig del av demokratiet og livet er på skolen. Alle klasser velger tidlig tillitsvalgt og vara. Tillitsvalgte fra klasser i samme trinn og utdanning møtes i et Trinnstyre, mens Hovedstyre er satt sammen av tillitsvalgte fra ulike klasser. 

Tillitsvalgte:

(her kommer navn på medlemmene i elevrådet så snart de er valgt)

Møter høsten 2020:

 

 


Elevrådet møtes ca 1 gang pr. mnd

Til toppen