Elevrådet

Elevrådsarbeid er ein viktig del av demokratiet og livet er på skolen. Alle klassar vel tidleg tillitsvald og vara. Tillitsvalde frå klasser i same trinn og utdanning møtes i eit trinnstyre, medan hovudstyret er sett saman av tillitsvalde frå ulike klassar. 

Hovudstyret 2022-23

 • Leiar: Casper Nordgård 3STH
 • Nestleiar: Lotte Dovland 3STJ
 • Sekretær: Yasir Abdirashid Mohammed 2STH

Representanter frå trinnstyra i hovudstyret: 

ST:

 • Leiar 3ST: Sabriin Omar Bashir (3STH)
 • Nestleiar 3ST: Madeleine Sandanger (3STB)
 • Leiar 2ST: Adam Abrahamsen (2STE)
 • Nestleiar 2ST: Lennard Peltre (1STF)
 • Leiar 1ST: Leif Birger Olsen (1STH)
 • Nestleiar 1ST: Andrea Waage (1STG)

IDRETT:

 • Leiar 3ID: Sigrid Skajaa (3IDD)
 • Nestleiar 3ID: Sigrid Sørensen (2IDA)

IB:

 • Leiar: Catherine Lifei Thibault (1STI)
 • Nestleiar: Sandor Milan Toth (2IBA)

HO/BU:

 • Leiar: Malak Hamza Farhat (2BUD)
 • Nestleiar: Frida Halvorsen (1HOA)

SSR:

 • Leiar: William Aaron Espeland (2SRB)
 • Nestleiar: Salim Ibrahim Salih (2SRA)

Møter i hovudstyret 2022-23

Uke 38
Uke 42
Uke 47
Uke 50
Uke 3
Uke 7
Uke 11
Uke 16
Uke 19