Elevrådet

Elevrådsarbeid er ein viktig del av demokratiet og livet er på skolen. Alle klassar vel tidleg tillitsvald og vara. Tillitsvalde frå klasser i same trinn og utdanning møtes i eit trinnstyre, medan hovudstyret er sett saman av tillitsvalde frå ulike klassar. 

Gruppebilde av elevene i hovedstyet - Klikk for stort bildeHovedstyret 2023-24 Skolen

Hovudstyret 2023-24

 • Leiar: Andrea Waage 2STG 
 • Nestleiar: Sigrid Braadland Sørensen 3IDA 
 • Sekretær: Karoline Torkelsen-Bjerke 3STJ

Representanter frå trinnstyra i hovudstyret: 

ST:

 • Leiar 3ST: Yasir Abdirashid Mohamed 3STH 
 • Nestleiar 3ST: Karoline Torkelsen-Bjerke 3STJ 
 • Leiar 2ST: Sara Taif 2STA  
 • Nestleiar 2ST: Tobias Eilertsen 2STG 
 • Leiar 1ST: 
 • Nestleiar 1ST: Maria Aaby Ranneberg 1STD 

IDRETT:

 • Leiar: Pelle Justnæs 3IDD 
 • Nestleiar: Tobias Sjåstad 3IDB 

IB:

 • Leiar: Aurora Malene Tangstad-Moe 2IBA 
 • Nestleiar: William Fredriksen 1STI 

HO/BU:

 • Leiar: Emilia Nordahl 2HOBUB 
 • Nestleiar: Nora Luktvassli Pedersen 2HOBUA 

SSR:

 • Leiar: Simon Morlandstø 1SSA 
 • Nestleiar: Peder Dovland 1SSA 

Møter i Hovedstyret holdes gjevnlig dette skoleåret.