Samfunnsforskerlinje

Gir deg en solid ballast til videre studier innen samfunnsfaga

 

Elever i FN-rollespill - Klikk for stort bilde

 

Elever i FN-rollespill - Klikk for stort bilde

Samfunnsforskerlinja er studiespesialisering der du får mange samfunnsfag.

De som begynner på samfunnsforskerlinja kommer i samme klasse. Første året får du 2 timer psykologi i tillegg til de vanlige fagene på vg1 studiespesialisering. 

Læringssti

Sjekk ut læringsstien som elever på ungdomsskolene, foresatte, lærere og rådgivere kan bruke. Opplegget passer perfekt i faget utdanningsvalg. Gjennomgangen under er ment å vare en skoletime (45min), men elever som er interesserte vil kunne bruke mye mer tid på å utforske lenker og oppgaver. 
Elevene trenger PC/iPad/Chromebook med headsett/øreplugger og tilgang til internett. Elevene kan arbeide i grupper eller individuelt.
Læringsstien er interaktiv og ligger både som power pointer og google slides.

Læringssti samfunnsforskerlinja (PPTX, 24 MB)
 

Hvorfor velge samfunnsforskerlinja: 

 1. KKG har et bredt fagtilbud innenfor samfunnsfaga, og du vil få ei solid fordypning og et veldig godt grunnlag for videre studier og samfunnsforskning.
 2. Du kan ta opptil 7 samfunnsfaglige programfag i tillegg til at du i vg3 kan få mulighet til å forsere gjennom å ta studiepoeng på UiA.
 3. Du vil oppleve mer sammenheng mellom samfunnsfaga ved at vi jobber mer tverrfaglig og har et tettere samarbeid. 
 4. Du får færre lærere og elever å forholde deg til, da dere vil ha de fleste timene i samme gruppe.
 5. Du vil oppleve at der er stort handlingsrom og nært samarbeid mellom et lærerteam på 4-5 lærere som har de fleste timene og faga.
 6. Du vil se positiv effekt av at elever og lærere bygger et sterkt klassemiljø og et godt læringsmiljø gjennom samme klasse i tre år

Som elev ved denne linja får du:

 • Tilbud om å delta på flere arrangementer som gir deg verdifull innsikt i hva samfunnsfaga handler om. 
 • Delta i konkurranser gjennom fagdager, tverrfaglig samarbeid og dybdelæring; for eksempel Eilert Sundt-prisen, Unge forskere, Holbergprisen, Fritt ords pris. 
 • Mer tid til fokus på metodelære, statistikk, kildebruk og kildekritikk.
 • Mulighet til å representere KKG; for eksempel på EYP (European Youth Parliament) og FN-rollespill. 
 • Delta på Debatten (elevene på KKGs diskusjonsforum) og Filosofisk kafè.
 • Nyte godt av samarbeid med UiA og FN-sambandet og forberede deg til videre studier.
 • Være samlet i en klasse og dermed få færre lærere og elever å forholde deg til. 

Programfagspakka består av: 

Vg1:

 • Fellesfag: 30 timer
 1. Psykologi 1: 2 timer

Vg2:

 • Fellesfag: 12 timer
 • Matematikk: 3-5 timer (2P, R1 eller S1)
 • Psykologi 1: 3 timer
 1. Sosiologi og sosialantropologi: 5 timer
 2. Samfunnsgeografi: 5 timer
 3. Engelsk 1 eller Historie og filosofi 1: 5 timer

Vg3:

 • Fellesfag: 15 timer
 1. Psykologi 2: 5 timer
 2. Sosialkunnskap: 5 timer
 3. Politikk og menneskerettigheter eller Historie og filosofi 2 eller et fag og/eller et fag på UiA: 5 timer

Slik søker du:

Alle som skal begynne på vg1 studiespesialisering kan søke opptak.

Når du først er kommet inn på KKG i vg1 (gjennom ordinært opptak) søker du inn på denne linja. Informasjon blir sendt på sms og i brev hjem noen dager etter opptak. Søknadsfrist til Samfunnsforskerlinja er 10. august, og du får svar på søknaden før skolestart.

Spør oss om samfunnsforskerlinja