Samfunnsforskerlinje

Gir deg en solid ballast til videre studier innen samfunnsfaga

Hvorfor velge samfunnsforskerlinja: 

 1. KKG har et bredt fagtilbud innenfor samfunnsfaga, og du vil få ei solid fordypning og et veldig godt grunnlag for videre studier og samfunnsforskning.
 2. Du kan ta opptil 7 samfunnsfaglige programfag i tillegg til at du i vg3 kan få mulighet til å forsere gjennom å ta studiepoeng på UiA.
 3. Du vil oppleve mer sammenheng mellom samfunnsfaga ved at vi jobber mer tverrfaglig og har et tettere samarbeid. 
 4. Du får færre lærere og elever å forholde deg til, da dere vil ha de fleste timene i samme gruppe.
 5. Du vil oppleve at der er stort handlingsrom og nært samarbeid mellom et lærerteam på 4-5 lærere som har de fleste timene og faga.
 6. Du vil se positiv effekt av at elever og lærere bygger et sterkt klassemiljø og et godt læringsmiljø gjennom samme klasse i tre år

Som elev ved denne linja får du:

 • Tilbud om å delta på flere arrangementer som gir deg verdifull innsikt i hva samfunnsfaga handler om. 
 • Delta i konkurranser gjennom fagdager, tverrfaglig samarbeid og dybdelæring; for eksempel Eilert Sundt-prisen, Unge forskere, Holbergprisen, Fritt ords pris. 
 • Mer tid til fokus på metodelære, statistikk, kildebruk og kildekritikk.
 • Mulighet til å representere KKG; for eksempel på EYP (European Youth Parliament) og FN-rollespill. 
 • Delta på Debatten (elevene på KKGs diskusjonsforum) og Filosofisk kafè.
 • Nyte godt av samarbeid med UiA og FN-sambandet og forberede deg til videre studier.
 • Være samlet i en klasse og dermed få færre lærere og elever å forholde deg til. 

Programfagspakka består av: 

Slik søker du:

Når du først er kommet inn på KKG i vg1 (gjennom ordinært opptak) søker du inn på denne linja. Informasjon blir sendt på sms og i brev hjem noen dager etter opptak.

Til toppen