Kveldsskolen

Opplæring organisert for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring.

Kveldsskolen administreres av Karriere Agder - Kristiansand, men undervisningen skjer i våre klasserom på kveldstid.

Timeplan høsten 2021:

Aktuelle lenker:

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/karriereveiledning-og-opplaring-for-voksne/karriere-agder/karriere-agder-kristiansand/

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/karriereveiledning-og-opplaring-for-voksne/karriere-agder/

Til toppen