Andreas og K. Ludvig Endresens legat

 - har som formål: 
å yte støtte til evnerike og verdige elever som har tatt eksamen med Kristiansand Katedralskole og som ønsker videre studier i Norge eller utlandet.

Legatets vedtekter bestemmer:

"Avkastningen av legatet skal hvert år når administrasjonsomkostninger er betalt, av styret utdeles til en eller flere evnerike og verdige elever som har tatt eksamen artium ved Kristiansand Katedralskole, som hjelp til deres videre studier i Norge eller utlandet. Avkastningen utdeles hvert år første mars."

Søknad om tildeling bør blant annet inneholde opplysning om når søkeren tok avsluttende eksamen ved skolen, hva et eventuelt stipend tenkes brukt til, og hvor stort beløp det søkes om. 

Stipend vil bare unntaksvis tildeles studenter som ikke er ferdig med sin utdannelse ved universitet, høgskole etc

Søknaden stiles til legatstyret og senes rektor ved KKG innen fristen. 

Søknadsfrist 1. februar. 

Mer informasjon 

Omtale i F.vennen  (10. oktober 2018)

Til toppen