Korona beredskap

KKG følger fortløpende de anbefalinger som kommer fra Beredskapsansvarlige i Agder fylkeskommune og i fra Folkehelseinstituttet. 

 

Klikk for stort bilde Folkehelseinstituttet

Aktuell informasjon til elever og foresatte fra Agder fylkeskommune:


1) Info til skolelever og ansatte

2) Ofte stilte spørsmål

18. januar 2021:

I dag gikk de nasjonale anbefalingene ut på at både ungdomsskoler og videregående skoler skal tilbake til gult nivå fra og med førstkommende onsdag, 20. januar. Det betyr at alle elever kan møte på skolen og følge vanlig timeplan.

Kommuner med høyt smittepress, bør vurdere å beholde rødt nivå heter det, men i Agder er det lavt smittepress sammenlignet med de øvrige fylkene, og det er derfor besluttet overgang til gult tiltaksnivå her hos oss. 
Tusen takk for måten alle på kort varsel "snudde dere rundt" på, og har håndtert undervisning vekselvis via nett og på skolen disse to ukene. Det er en krevende situasjon, så takk for flott innsats! 

Vi minner samtidig om tiltakene som fortsatt gjelder på gult nivå:
1) Ingen syke skal møte på skolen
2) God hygiene (bruk spritdispensere ved inngang og i klasserom)
3) Kontaktreduserende tiltak, som å unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) og holde avstand i pauser/friminutt.

Utfyllende info fra Agder Fylkeskommune: 
De videregående skolene til gult nivå – viderefører de fleste nasjonale tiltakene

Klikk for stort bildeBilde fra FHI

4. januar 2021:

Fra tirsdag 5. januar starter vi med undervisning etter plan for rødt nivå, med en kombinasjon av undervisning hjemme og på skolen. Elevene får utfyllende info på ITs. 

3. januar 2021: KKG er på rødt nivå

Regjeringen innførte i dag, søndag 3. januar, en rekke tiltak for å hindre smitteoppblomstring av Covid-19. Et av tiltakene er at alle videregående skoler i hele landet skal over på rødt nivå.

I morgen mandag er det derfor digital undervisning for alle elever på KKG, etter vanlig timeplan med digitalt oppmøte på Its.
Fra tirsdag starter vi med undervisning etter plan for rødt nivå, med en kombinasjon av undervisning hjemme og på skolen.
Mer informasjon om dette får dere mandag innen kl. 14. Lykke til!
Hilsen Gunvor, rektor

Les også melding fra fylkeskommunen her:
https://agderfk.no/om-oss/korona-informasjon-og-retningslinjer/aktuelt-om-korona-situasjonen/skolene-pa-rodt-niva.29276.aspx
Vi vil minne om at god hoste- og håndhygiene er det viktigste tiltak den enkelte kan gjøre for å holde seg selv og andre friske. Hoste i albue eller i papir, og vaske hender med såpe og vann og gjerne bruke hånd-desinfeksjonsmiddel. Dispensere for dette har vi flere steder i bygget.
Slik gjennomfører du god håndvask (PDF, 200 kB)

27. november 2020: Hvordan er koronasituasjonen i skolene nå? 

Direktør i folkehelse, Vegard Nilsen, informerer elever og foresatte i denne 13min lange oppdaterte orienteringen. 

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bildeSmittevernråd

 

7.oktober: Status etter koronasmitte ved KKG

Klikk her for mer informasjon

5.september: Status etter koronasmitte ved KKG

Klikk her for mer informasjon

30. august: Elev med KKG har fått påvist korona. 

Klikk her for mer informasjon

Andre aktuelle lenker

Info fra Folkehelseinstituttet om Korona:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-veiledere-for-barnehager-og-skoler/

Info fra Utdanningsdirektoratet om korona:
https://www.udir.no/korona

Alarmtelefonen for barn og unge
https://www.116111.no/ungdom-13-18

Helsenorge - Trenger du noen å snakke eller chatte med?
https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/her-far-du-hjelp

Ung.no - oversikt over gode hjelpetjenester
https://www.ung.no/oss/#hjelp

 

Annet:

Info om fravær og egenmelding

Til toppen