Korona beredskap

På KKG er det tidvis smitte blant elever. De dette angår blir varslet direkte og bedt om å følge gjeldende retningslinjer for testing og karantene. 

Oppslag etter dato:

KKG følger fortløpende de anbefalinger som kommer fra Beredskapsansvarlige i Agder fylkeskommune, fra Folkehelseinstituttet og fra helse i Kristiansand kommune. 

Folkehelseinstituttet

Aktuell informasjon til elever og foresatte fra Agder fylkeskommune:


1) Info til skolelever og ansatte

2) Ofte stilte spørsmål

Bilde fra FHI

 

Smittevernråd

Andre aktuelle lenker

Info fra Folkehelseinstituttet om Korona:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager

Info fra UDIR om korona:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Info fra Utdanningsdirektoratet om korona:
https://www.udir.no/korona

Alarmtelefonen for barn og unge
https://www.116111.no/ungdom-13-18

Helsenorge - Trenger du noen å snakke eller chatte med?
https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/her-far-du-hjelp

Ung.no - oversikt over gode hjelpetjenester
https://www.ung.no/oss/#hjelp

 

Annet:

Info om fravær og egenmelding

Til toppen