Ordensreglement

Ordensreglementet finnes bakerst i informasjonheftet som deles ut til alle elever og ansatte ved skolestart.

Fra Innholdet i info-heftet:

Kap. 4, s. 23: Vurdering (orden og atferd)

Kap. 5, s. 24: Karakterer (varsling)

Kap. 6, s. 26: Ordensreglement

Kap. 7, s. 29: IT-reglement for KKG

Kap. 8, s. 30: Branninstruks

Til toppen