Egenmelding ved fravær

Det er unntak fra fraværsreglene ut skoleåret 2021/2022. Dette gjelder helserelatert fravær som tidligere krevde dokumentasjon, her kreves nå kun en egenmelding/foreldremelding. Meldinger sendes i VIS.

Gå til VIS (krever innlogging)

Det skrives enten egenmelding eller foreldremelding. Ikke skriv konkrete helseopplysninger, skriv helserelatert fravær.

Egenmelding for elever over 18 år

  • Fravær registreres i VIS i forkant (før undervisningen starter). Gå til VIS «Fravær» –> «Fremtidig fravær» –> «Opprett fremtidig fravær» og skriv melding til kontaktlærer. 
  • Dersom du ikke har meldt i fra om helserelatert fravær i forkant, og dermed får fraværskoden "X", sender du en egenmelding. Du går i VIS «Mine søknader» –> «Melding om fravær» –> «Opprett egenmelding». (Du vil kun finne det fravær som er registrert som X-udokumentert fravær).

Foreldremelding for elever under 18 år

  • Eleven registrerer fraværet i VIS i forkant (før undervisningen starter). Gå til VIS «Fravær» –> «Fremtidig fravær» –> «Opprett fremtidig fravær» og skriv melding til kontaktlærer. 
  • Foresatte logger inn på VIS via IDporten og bekrefter fraværet ved å velge «Meldinger» og sender melding til kontaktlærer om fravær.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kravet til dokumentasjon for fravær som skyldes andre forhold enn helsegrunner, er uendret og skal dokumenteres på vanlig måte.

Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret

Til toppen