Nyheter på Facebook

Få innblikk i alt som skjer på KKG fra vår Facebook-side

Vi ønsker å bruke denne nettsiden til å nå ut med informasjon om bl.a. alle våre fagtilbud, informere om rutiner i skolehverdagen, samt gi en oversikt over kontaktinformasjon til skolens ansatte.
Klikk for stort bilde  

De nesten daglige nyhettsakene fra skolens mange aktiviteter legges derimot fortløpende ut på vår side på Facebook. 
Vår Facebook-side er åpen for alle og det er i utgangspunktet ikke nødvendig å ha egen facebook-profil for å kunne lese og se disse sakene. Men dersom du allerede har en facebook profil ønsker vi at du "liker" siden vår slik at du får lettere tilgang og kan følge diskusjoner og kommentarer.

Besøk oss her http://www.facebook.com/kkg.vgs/

Til toppen