Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 48 og 49

Tidspunkt
Mandag 28.11.2022 00.00 - fredag 09.12.2022 00.00
Sted
Digitalt

Elevundersøkelsen er en årlig digital og frivillig spørreundersøkelse som for alle elever i Norge og som gir dem mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Informasjon om hendelsen

Arrangør

Agder Fylkeskommune / UDIR

Kontakt

Kjersti Westergren
Til toppen