Infomøte om IB

Informasjonsmøte om IB

Dato
29. november 2022
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Personalrommet (underetasjen i bygg 2)

Møtet er ope for elevar og føresette på ungdomsskolen og vg1, men også for andre interesserte. Vi går gjennom IB-systemet og alle mulegheitene som ligg der, og faglærarar og tidlegare IB-elevar er til stades. 

Til hausten tilbyr vi au eit nytt fag på IB, Sports https://www.ibo.org/contentassets/5895a05412144fe890312bad52b17044/sports-exercise-and-health-science-sl-hl-2017-en.pdf

Sports blir rekna som eit realfag, men tilsvarer faget treningslære på idrett. Vi reknar med at mange elevar som vil søkje idrett au kan vere aktuelle her. 
På IB får au elevane mulegheit til å ta psykologi. Det er eit veldig populært fag både på IB og stud.spes, men idrettselevane har ikkje denne mulegheita. 

Arrangør

Skolen

Kontakt

Vibeke Lauritsen