Foreldreveiledningskurs for tenåringsforeldre

Kristiansand kommune tilbyr foreldreveiledningskurs for tenåringsforeldre, og nytt kurs starter 9.november. Dette er et bra kurs, som får gode tilbakemeldinger fra foreldre som har deltatt. Ungdomshelse bidrar med helsesykepleier som kursleder i gruppene.

Dato
9. november 2021
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Eksternt

ICDP foreldreveiledning til tenåringsforeldre    
    
Kristiansand kommune ønsker foreldre til tenåringer velkommen til ICDP foreldreveiledningskurs.
Hva er ICDP?
International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDPs målgruppe er alle foreldre og profesjonelle omsorgsgivere. 

Kristiansand kommune tilbyr ICDP foreldreveiledning til foreldre som har barn i ulike aldersgrupper – men akkurat dette kurset er for tenåringsforeldre, og det passer for alle som har ungdommer i hus. 

Å være foreldre til ungdommer er både spennende og utfordrende! I denne perioden skal den unge løsrive seg og bli selvstendig, utvikle seg til å bli en voksen som har egne holdninger og meninger og som skal ta ansvar for egne handlinger. Samtidig er den unge sårbar og med følelser som stormer. Den voksnes oppgave er å være tilstede når den unge trenger det, som en trygg havn. Tenåringen din trenger mer enn noen gang at du er tilgjengelig når behovet er der, med støtte, veiledning og omsorg. Som foreldre opplever vi ofte å måtte stå i avvisning og meningsbrytning. Vi blir usikre på hvordan vi skal takle ulike situasjoner, vi blir redde for hva ungdommene våre opplever, og vi blir slitne av å holde ut når det er konflikter. Da kan det være godt å dele erfaringer med andre tenåringsforeldre!
Oppstart: 9 november 2021,  klokken 18 – 20 på familiens hus Aquarama.
Kurset går over 8 samlinger.

For påmelding eller spørsmål om kurset kan du ta kontakt med:
Tone Langeland, ICDP koordinator Kristiansand kommune
Epost: tone.langeland@kristiansand. kommune.no, telefon: 90028176

Arrangør

Kristiansand kommune
Til toppen