Skolestart

Velkommen til skolestart skoleåret 2020-21

Dato
17. august 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Elevkantinen

Elevene møter etter egen plan.
Se tidspunkt for oppmøte på forsiden av hjemmesiden

Til toppen