Språk, samfunnsfag & Økonomi

Wilkommen Sie uns!

Tysk og norsk har svært mange likhetstrekk så tysk er faktisk ikke så vanskelig å forstå for nordmenn. Med moderne
undervisningsmetoder elevene blir gitt her på KKG kan man raskt bli god til å både snakke og skrive tysk.

Tyskland er Norges viktigste handelspartner, og 100 millioner mennesker midt i hjertet av Europa har tysk som sitt morsmål! Med gode tyskkunnskaper får du flere muligheter, både privat, som student og i arbeidslivet.

Elever som har fellesfag i tysk nivå II, kan få tysk nivå III i Vg3.

Deutsch macht Spaß!

av Sætrum, Anette Seland, publisert 14. januar 2015 | Skriv ut siden