Språk, samfunnsfag & Økonomi

Bienvenido a nostros!

Spansk er både et populært og et anvnendelig språk! Det er et av de store verdensspråk og snakkes
foruten i Spania også i Mellom-og Sør-Amerika, og over 45 millioner mennesker i USA alene har spansk som morsmål!


I en globalisert verden vil det derfor ha stor betydning å kunne snakke og forstå spansk dersom man tenker seg jobb innenfor reiseliv, internasjonal handel, utviklingsarbeid eller annen utenriksvirksomhet.

Her på KKG får elever som har spansk nivå III tilbud om en ukes undervisningsopphold i Madrid og Salamanca på sen-høsten hvor elevene bl.a. bor hos vertsfamilier og går på spansk språkskole. I tillegg blir elevene godt engasjert i skolens viktige utvekslingssamarbeid med en skole i Nicaragua.

Elever som spansk nivå II som fellesfag, kan ha spansk nivå III i Vg3.

av Tim Hope, publisert 10. september 2015 | Skriv ut siden