Lov og rett er en av byggesteinene i et demokratisk samfunn. Kjennskap til lover og regler er derfor viktig både for den enkelte og for samfunnet.

Rettslære skal gi kunnskap om og forståelse for rettsreglene slik de er nedfelt i lover og forskrifter. Faget skal også gi kunnskap og innsikt i det internasjonale rettssystemet. Rettslære skal utvikle evnen til å tolke og bruke lovene både privat og i yrkeslivet, og stimulere til refleksjon og kritisk tenkning. Rettslære skal bidra til at en kan se en sak fra flere sider, skille mellom rett og rettferdighet, og reflektere over om lovene er juridisk og etisk gode.

av Andersen, Ann Cathrine, publisert 24. februar 2015 | Skriv ut siden