Programfaget næringslivsøkonomi skal bidra til å utvikle kompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse og organisering som forutsetning for effektiv ressursforvaltning.

Programfaget skal også bidra til forståelse for samspillet mellom økonomi, miljø og teknologi og fremme markedstilpasning, investering og produksjon i tråd med prinsipper for bærekraftig utvikling. Opplæringen i næringslivsøkonomi skal være allmenndannende, og bidra til å øke kompetansen om hvordan en virksomhet drives og utvikles, og øke forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser ved næringsvirksomhet. Næringslivsøkonomi består av programfagene Økonomistyring (5 timer) og Økonomi og ledelse (5 timer). Økonomistyring tilbys som programfag i Vg2 og Økonomi og ledelse tilbys som programfag i Vg3.

av Andersen, Ann Cathrine, publisert 24. februar 2015 | Skriv ut siden