欢迎给我们 (= velkommen til oss)

Kinesisk er morsmålet til over 1,3 milliarder mennesker og blir stadig mer utbredt. På KKG har vi allerede et etablert tilbud om Kinesisk, både nivå 1 og nivå II, og Luying Wang Belsnes har allerede fått mange elever som velger kinesisk. Luying har nylig tatt doktorgrad på hvordan man formidler kinesisk til skandinaver som ønsker å lære seg kinesisk som fremmedspråk.

Det kinesiske skriftspråket med tegn kan først virke vanskelig, men det har et oversiktlig system som gjør det lett å bygge et stort ordforråd straks man har lært seg det grunnleggende. I første fase legges det vekt på daglidags kinesisk og elevene skal lære seg å snakke kinesisk, i forhold til ungdommer, til skole og i jobbsammenheng. Når det gjelder skriftlig arbeider, vil brukes det i begynnelsen et språkprogram på PC, som gir en god introduksjon til å lære seg de kinesiske tegnene. Ettersom kinesisk har en helt annen form fo grammatikk og er basert på tegn, fremfor bokstaver, har vi erfart at elever med dysleksi gjør det godt med kinesisk.

Det er spennende at norske elever nå ser muligehetene det gir å lære seg et fremmedspråk, som kan være avgjørende for om de får jobber de senere kommer til å søke. Kina er et land i økonomisk vekst, som også er representert lokalt ved at bedriften ELKEM har kinesiske eiere.

Verdens øyne rettes i stadig større grad i retning Øst-Asia, og med kinesiskkunnskaper kan du plassere deg midt i der det skjer. Det er ikke uten grunn til at det kinesiske ordet for Kina er «midtens rike»!
http://www.sprakvalg.no/#kinesisk

av Tim Hope Epost: tiho8@vaf.no, publisert 8. september 2015 | Skriv ut siden