Språk, samfunnsfag & Økonomi

I vår globale verden er gode språkkunnskaper viktig uansett hvilket yrke du har tenkt deg! Gode språkkunnskaper er ikke bare viktig for å kunne lese pensumlitteratur på universitetet, men absolutt en viktig fordel i jobb-sammenheng etterpå, enten om en flytter ut eller blir værende i byen. Kristiansand er den nest største internasjonale byen i landet (etter Oslo) så bedrifter her har behov for ansatte som kan et språk godt.

Alle må ha ett fremmedspråk i tillegg til engelsk. Her på KKG tilbyr vi grundig språkopplæring både på nybegynner-nivå (nivå I) og for elever som vil fortsette med det språket de hadde på ungdomsskolen (nivå II). 

Vi ser gjerne at elever forstetter på nivå II med språket fra ungdsomsskolen. Elever uten 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen må imidlertid velge tysk I og må også ha tysk i vg2 og vg3.

Programfag:
Du får tilleggspoeng når du velger fremmedspråk som programfag (nivå III).

Elever med annet morsmål
Elever som har et annet morsmål enn norsk, svensk, dansk eller engelsk, kan ta eksamen i morsmålet sitt som privatist. Kontakt rådgiver for informasjon om morsmålseksamen. Elever i klassen 1STK her ved KKG, tar eksamen i eget morsmål. (De følger ikke de ordinære 2. fremmedspråktimene, da disse erstattes med undervisning i norsk.)

Lykke til! - Bonne chance! - Viel glück! - Buena suerte! - 祝好运

av Tim Hope Epost: tiho8@vaf.no, publisert 8. september 2015 | Skriv ut siden