På KKG kan du fordype deg i engelsk på både Vg2 og Vg3

* I Vg1 har alle elever 5 undervisningstimer i engelsk.
* I Vg2 kan du velge faget internasjonal engelsk. Det er påkrevd å ta dette faget dersom du ønsker å fortsette med engelsk i Vg3.
* I Vg3 kan du velge mellom internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur.

 

Fordypning i engelsk er viktig fordi det:

  • snakkes av mer enn 1 milliard mennesker i verden

  • er det vanligste nyhetsspråket i verden

  • er nødvendig for videre studier både i Norge og i utlandet

  • er flere norske bedrifter som trenger ansatte med gode ferdigheter i engelsk og et avansert ordforråd

  • gir generell kunnskap om verden utenfor Norge

 

Internasjonal engelsk

Faget Internasjonal engelsk fokuserer på bruk av engelsk som et internasjonalt språk og gir samtidig aktuell kunnskap om den globale verden vi lever i. Vi lærer om hvordan engelsk ble og fortsetter å utvikle seg som et internasjonalt språk og tilegner oss et avansert ordforråd innen temaer som multikulturelle samfunn, globale utfordringer i dag, internasjonale media, utdannelse og arbeidsliv.

Kurset vil også gi innsikt i historiske hendelser og aktuelle nyhetssaker som bidrar til økt allmennkunnskap og forståelse for verden rundt oss. Vi leser en engelskspråklig roman og tar for oss aktuelle filmer. Forståelse av ulike typer tekster og uttrykk og målrettet bruk av det engelske språket er en investering i egen fremtid. 

Faget Internasjonal engelsk er en forutsetning for valg av Samfunnsfaglig engelsk og/eller Litterær engelsk på Vg3. Internasjonal engelsk tilbys også på Vg3.

 

Samfunnsfaglig engelsk

Samfunnsfaglig engelsk er et kurs som i hovedsak fokuserer på USA og Storbritannia. Gjennom faktatekster og litterære tekster, gjennom illustrasjoner, artikler, filmer og dokumentarer, gir vi deg et glimt inn i historiske, politiske, sosiale og økonomiske sider av den engelskspråklige verden. Et mål med kurset er å trekke linjer fra historiske hendelser til dagens nyhetsbilde og se større sammenhenger.

Kurset vil bidra til å forbedre og utvide et avansert ordforråd om samfunnsfaglige emner og gi allmenn og nyttig samfunnskunnskap.

 

Engelskspråklig litteratur og kultur (ikke tilbudt 2018-19)

I programfaget Engelskspråklig litteratur og kultur ser vi på sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn. Du lærer om hva som knytter ulike tekster opp mot tiden de er skrevet i, og hvordan tekstene fungerer som et bilde av fortiden. Faget dreier seg om litterære tekster og andre kunstneriske uttrykksmidler som bl.a. film, teater og musikk fra ulike tidsepoker og deler av verden. Du leser og blir kjent med berømte klassikere fra den engelskspråklige verden.

I tillegg ser vi på historiske prosesser som har ført til utbredelse av det engelske språket og angloamerikansk kultur, samt aktuelle spørsmål i det internasjonale kultur- og nyhetsbildet. Når du har tatt dette faget vil du ha større evne til å formidle egne meninger og refleksjoner gjennom språket, både muntlig og skriftlig.

av Hope, Tim, publisert 14. august 2018 | Skriv ut siden