Språk, samfunnsfag & Økonomi

Vi lever i en globalisert verden. Uansett hvilket yrke man velger, er det viktig å forstå hvordan vårt eget og andre samfunn fungerer, og å kunne kommunisere med mennesker fra andre kulturer. Språk, samfunnsfag og økonomi gir økt innsikt i og kunnskaper om dette, slik at du blir best mulig rustet til videre studier og yrkesliv.
Omtrent halvparten av våre elever på studiespesialiserende fordyper seg i fag fra dette utdanningsprogrammet.

Elevene som er tatt inn på språk, samfunnsfag, økonomi kan velge mellom alle disse fagene. Vi er en av skolene i landet som tilbyr størst bredde og dybde i fagene, og dermed fører videre lange tradisjoner fra Katedralskolen og Gimle videregående.

Vi tilbyr følgende fag på KKG (eksterne lenker til vilbli.no):

Språkfagene

Samfunnsfagene

Økonomifagene

 

I tillegg til undervisningsaktivitetene på skolen, deltar elever på ulike faglige arenaer utenfor klasserommet. Dette spenner fra ekskursjoner i språkfagene til representasjoner i European Youth Parliament, fra besøk i bedrifter og institusjoner til rollespillene FN-rollespillet og miniStortinget. Gjennom deltakelse i bl.a. Eilert Sundt-prisen på UiA, får elevene forskererfaring og innsikt i samfunnsvitenskaplig metode.

av momo1, publisert 16. oktober 2015 | Skriv ut siden