Service og samferdsel

Fagbrev + høyere utdanning = Sant❤️

2 + 2

Start på et bacherlorstudie i Serviceledelse og markedsføring uten generell studiekompetanse.
For kandidater med fagbrev innen Service og samferdsel. (Salgsfaget, kontorfaget, resepsjonsfaget og reiselivsfaget)

Hvor tilbys studiet?

Bachelor i serviceledelse og markedsføringtilbys på Rena i Hedmark. Foreløpig eneste offentlige tilbud i Norge.
Studiet er utviklet i samarbeid med Virke.

Organisering av studiet
Praksis/praktiske oppgaver.–Partnerskapsavtaler med bedrifter, bedriftsbesøk og gjesteforelesere.–Prosjektarbeid og praksis for å bygge nettverk forvidere karriere.

Utveksling
Det er mulig å ta et semester i utlandet, bl.a.Storbritannia, USA, Australia, Nederland,Tyskland, Frankrike og Spania. Flere av samarbeidspartnerne i Europa tilbyr emnerundervist på engelsk.

Veien videre
Få jobb som leder eller rådgiver innenfor service, kundebehandling, markedsføring eller
kundeorientert organisasjonsutvikling.

Studiet er skreddersydd for bl.a. jobber innenfor reise og opplevelsesnæringen, hotellbransjen, fag- og dagligvarehandel og kultur.

Bygg på med Masterstudie
Bachelorstudiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn- og utland.

Emner 1. år Emner 2. år Emner 3. år

•Markedsføringsledelse
•Organisasjons forståelse
•Virksomhetens økonomi
•Kommunikasjon og
•kundebehandling
•Serviceledelse og kvalitet    
•Metode
•Arbeidsrett
•Forbrukeratferd

•Ledelse og lederrollen
•Metode
•Virksomhetsstrategi
•Servicelogikk
•Markedskommunikasjon    
•Teamledelse
•Valgemne
•Operasjonell
serviceledelse og
informasjonsteknologi
•Kunderelasjoner og
relasjonsledelse
•Innovasjon og
entreprenørskap
•Merkevareledelse
•Ekstern praksis
•Metode
•Bacheloroppgave

av Sætrum, Anette Seland, publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden