Ønsker du å gjøre nytt valg fra Vg1 Studiespesialisering til Vg2 Salg, service og sikkerhet uten å bruke et ekstra år?
Ser du at et fagbrev innen salg, kontor eller sikkerhet åpner nye muligheter for deg?

Vi skreddersyr et opplæringstilbud for deg som har avsluttet Vg1 Studiespesialisering og dermed får godkjent fellesfag som naturfag, samfunnsfag, engelsk, norsk og matematikk. Du begynner rett i Vg2 Salg, service og sikkerhet og får en timeplan bestående av programfag fra utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1 og Vg2, kroppsøving og yrkesfaglig fordypning (praksis ute i bedrift). Tilgangen på læreplasser innen salg, kontor og sikkerhet er god og KKG har mange spennende samarbeidspartnere i bransjen. Ønsker du mer informasjon om tilbudet - ta kontakt med rådgiver ved KKG eller avdelingsleder for Service og samferdsel, Ann Cathrine Andersen

av Andersen, Ann Cathrine, publisert 2. desember 2016 | Skriv ut siden